Intel Talent Agentúra, verejná obchodná spoločnosť